General Health • May 13, 2022

Korgivit-E “Lakas Para Sa Lahat” TVC

Hindi hadlang ang pandemya para maabot mo ang iyong pangarap dahil may pinanghuhugutan ka ng lakas. Tulad ni Mark, Pauline and Far, maaari ka din magkaroon ng lakas ng katawan, lakas ng isip at lakas ng loob sa tulong ng Korgivit- E vitamins, balanced diet at exercise.
General Health • Mar 10, 2021

A continuing commitment to wellness

Among the things, the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has impressed on many is the importance of taking care of one’s health, and maintaining his or her well-being. This has been much evident with the increased interest in exercise routines, balanced diets, as well as medicine, and supplements that boost immunity.